De mé cóve stematine,
sul cricà dal prim barlùm,
ài sintûd une çhampane
dindona, fra végle e siùm.

Dòpo mai che no sintivi,
dòpo mai, a sunà dì!
Chèl salûd, a di ché òre,
mi à fat cuàsi di vajì:

ài crodûd che, in pònt da l'albe,
mi clamassin di lontàn
lis çhampanis de mé vile,
dan dandàn dandàn dandàn....

Ercole Carletti

 

Diario di Sala Madrassi

Lunedì 19 ottobre – 9 – 16 – 23 novembre alle 17:30
A cura dell’Associazioni dei Toscani in FVG , conferenze ‘DANTE a più voci 2021’

27 novembre alle ore 17:00
Film e presentazioni di un libro (Ass. Toscani in FVG)

29 novembre alle ore 17:30
Concerto in occasione della Festa della Toscana (Ass. Toscani in FVG).

Parrocchia San Quirino

via Gemona, 60 - 33100 Udine
Telefono: 0423.504016
Clicca questo link per scrivere una email

Ufficio parrocchiale:
dal lunedì al venerdì, ore 10-12